ZİNCİR SAPAN ÇEŞİTLERİ

Zincir sapanları, asitli ortamlarda bulunmamalıdır , veya « asit buharlı », yakıcı çözeltilere batırılmamalıdır, yani kesinlikle pası temizlenmemeli, sıcakta çinko kaplanmamalı ve genel anlamda elektrik çarpmasına benzeyen süreçlerden geçmemelidir. Unutmamak gerekir ki çok oksitli maddeler zincir sapanın metaline zarar vermektedir.

Zincir sapan aparatını kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar , Gerçek kullanım gerekliliklerine zincir sapan uymalıdır Üreticinin sertifikası / CE bildirisine uygunluğu olmalıdır. Kimlik tespit kaynakları ve levhada azami yük kullanımı(WLL), sertifikada gösterilenle aynı olmalıdır. Verilerin zincir sapana kaydedilmesi gerekir. Bu kılavuzun okunması ve anlaşılması gerekir.